Mennesker

Vårt advokatfirma består av 3 advokater. Dette er Arne Gjesdal, Rune Sagstad og Tor Inge Baldersheim. Vi har en blandet erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat sektor. Advokat Sagstad og Advokat Gjesdal har begge jobbet i skatteetaten og i KPMG LAW Advokatfirma, mens advokat Baldersheim har det meste av sin erfaring fra oljerelatert virksomhet, både på operatør og service siden.