Regjeringen tetter smutthull i ny lov om eierseksjoner.

I forslaget til ny lov om eierseksjoner tetter regjeringen ett hull i lovverket. Etter dagens lov vil en eiendom kunne bli seksjonert selv om ikke alle boenhetene er godkjent etter plan og bygningsloven. Dette betyr at en i verste fall kan en kjøpe "katta i sekken". Selv om en i ett slikt tilfelle kan gå mot selger er det ikke sikkert han kan gjøre opp for seg. I den nye loven stilles det som krav for seksjonering at alle enhetene er godkjent etter plan og bygningsloven. Statsråd Sanner uttaler om forslaget:

Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.

Etter dagens lov vil en i ytterste konsekvens kunne få bruksforbud på en leilighet som ikke er godkjent etter plan og bygningsloven. Beklageligvis er dette mer enn en teoretisk risiko, da det finnes mange leiligheter rundt om som ikke er godkjent. Ofte kan det også være vanskelig å få fastslått om en leilighet er godkjent som en selvstendig enhet. Dette gjelder særlig i eldre hus.

Dette er en viktig endring med tanke på forbrukervern, men det vil jo naturlig nok bare gjelde seksjoneringer foretatt etter loven trådde i kraft. Dette betyr at problemet med ikke-godkjente seksjonerte leiligheter fortsatt vil være ett problem i årene som kommer.

Hvis du er usikker når du skal kjøpe leilighet kan du henvende deg til kommunen eller gå til advokat. Vær da nøye med å presisere at du vil vite om leiligheten er godkjent etter plan og bygningsloven. At kommunen har registrert ett vist antall leiligheter i en bygning er IKKE TILSTREKKELIG. Særlig ved kjøp uten megler vil vi anbefale å være særdeles nøye.

Våre advokater har lang erfaring med fast eiendom, og kan avklare ett slikt spørsmål raskt.


Del gjerne denne artikkelen hvis du synes den er nyttig.