OM OSS

Trolltinden Oppgjørsmegling AS er drevet av Advokatene Rune Sagstad og Arne Gjesdal ved siden av vår virksomhet i Trolltinden Advokater AS. Vi har konsesjon til å drive eiendomsmegling fra Finanstilsynet på lik linje med de store kjente eiendomsmeklingsforetakene, og vår virksomhet er underlagt samme regler og samme kontroll som disse. Vår registrering hos Finanstilsynet finner du HER. Hovedvekten av oppdrag hos oss er oppgjørsmegling, men vi påtar oss også fulle eiendomsmeglingsoppdrag.

Vårt fokus er å tilby fullverdige meglingsoppdrag til en rimelig og ikke minst oversiktlig pris. Vi tilbyr derfor en pakke der alle kostnader er inkludert.

Dette er
 • Kr 70 000 for leiligheter
 • Kr 75 000 for eneboliger
Alle beløp er selvsagt inkludert merverdiavgift. Det som er inkludert da er
 • Tilrettelegging,
 • Innhenting av alle opplysninger om eiendommen,
 • Fotografering og 3D tegning av boligen
 • Taksering
 • Produksjon av prospekt og høykvalitets trykking av dette
 • Annonsering på Finn.no
 • Visninger
 • Håndtering av budrunde
 • Skjøte/kontraktsutforming og kontraktsmøte
 • Etterførgende oppgjør med tinglysing av skjøte og innfrielse av heftelser
Dersom du ønsker å gjøre deler av jobben selv eller har takst eller bilder fra tidligere så vil du selvfølgelig få fratrekk for dette i prisen. Det eneste som kommer i tillegg er selvvalgte tilleggstjenester som avisannonsering eller eierskifteforsikring. Da 99 % av alle kjøpere bruker finn.no anbefaler vi ikke avisannonser i normale tilfeller.

Dersom du ønsker å gjøre hele jobben selv kan vi utforme kontrakt og skjøte, avholde kontraktsmøte og gjennomføre oppgjøret for deg for kr 12 500.
Vi plikter ved utforming av oppdragavtale å spesifisere de enkelte kostnadene, men sluttsummen blir den som er oppgitt over.

Kontakt Trolltinden Oppgjørsmegling AS for mer informasjon om våre meglertjenester.