OPPGJØRSMEGLING

Oppgjørsmegling handler om at kjøpsprosessen ved fast eiendom går riktig for seg. Uklarheter ved kjøp og salg av fast eiendom kan fort bli dyrt for partene det gjelder. Derfor er det viktig å ha profesjonelle samarbeidspartnere til å håndtere oppgjøret rundt salgsprosessen. Dette er spesielt viktig hvis man for eksempel ønsker å selge en eiendom på egenhånd for å spare penger.

Ved omsetning av fast eiendom er det nødvendig å gjennomføre en prosess som sikrer at kjøper får grunnbokshjemmel til eiendommen. Dette er viktig for at kjøpers lånegivere oppnår pantesikkerhet med korrekt prioritet, og at salgssummen blir betalt til selgers pantekreditorer.

Trolltinden Oppgjørsmegling AS har lang erfaring med oppgjørsmegling av fast eiendom hvor denne er solgt uten megler. I de tilfeller en eiendom er solgt uten bruk av eiendomsmegler trenger partene en oppgjørsfullmektig for at transaksjonen skal gjennomføres med 100 % sikkerhet for begge parter.

Våre kunder er utbyggere og privatpersoner som selger eiendommene sine selv.

Vi formidler også kjøperforsikring hvis det er ønskelig. Dersom du som selger ønsker eierskifteforsikring, tilbyr vi dette gjennom Protector Forsikring ASA. Ved prosjektsalg tilbyr vi kontrakter utformet av Standard Norge AS. Dette er velprøvde kontrakter og blant annet Husbanken stiller krav om at disse kontraktene skal benyttes.

Dersom dere skal i gang med et prosjekt og ønsker oppgjørstjenester, så anbefaler vi at dere tar kontakt tidlig i prosessen. Vår erfaring med utbyggingsprosjekter kan forhindre problemer senere i prosessen.

Kontakt Trolltinden Oppgjørsmegling AS for mer informasjon om oppgjørsmegling av fast eiendom.


Oppgjørsmegling - Trolltinden