Priser og alminnelige vilkår

Våre priser og alminnelige vilkår på eiendomsmegling og oppgjørsmegling får du ved å ta kontakt med oss. Når det gjelder våre fullverdige meglingsoppdrag, så tilbys disse som pakker hvor alle kostnader er inkludert.

Dersom du ønsker å gjøre deler av jobben selv eller har takst eller bilder fra tidligere, så vil du selvfølgelig få fratrekk for dette i prisen. Det eneste som kommer i tillegg er selvvalgte tilleggstjenester som avisannonsering eller eierskifteforsikring.

Vi plikter ved utforming av oppdragsavtale å spesifisere de enkelte kostnadene
Dette er
 • Kr 70 000 for leiligheter
 • Kr 75 000 for eneboliger
 • Alle beløp er selvsagt inkludert merverdiavgift. Det som er inkludert da er
 • Tilrettelegging,
 • Innhenting av alle opplysninger om eiendommen,
 • Fotografering og 3D tegning av boligen
 • Taksering
 • Produksjon av prospekt og høykvalitets trykking av dette
 • Annonsering på Finn.no
 • Visninger
 • Håndtering av budrunde
 • Skjøte/kontraktsutforming og kontraktsmøte
 • Etterfølgende oppgjør med tinglysing av skjøte og innfrielse av heftelser

Kontakt Trolltinden Oppgjørsmegling AS for mer informasjon om våre priser og alminnelige vilkår.