Trolltinden Advokater AS

Trolltinden Advokater AS er et advokatfirma som yter effektiv og profesjonell bistand til våre klienter innenfor våre juridiske fagområder. Områdene vi fokuserer på er skatt og merverdiavgift, selskapsrett og fast eiendom. I tillegg fokuserer vi på transaksjonsstøtte, forretningsetikk og andre generelle forretningsjuridiske fagfelt i tilknytning til de nevnte fagdisipliner.

Vi yter også bistand ved kjøp og salg av fast eiendom gjennom bedriften Oppgjørsmegling AS. Her bidrar vi med tjenester relatert til eiendomsmegling og oppgjørsmegling for klienter som ønsker å selge fast eiendom på egenhånd.

Vår standard timesats på advokattjenester er fra kr 1 800 pr time eks. mva. I noen tilfeller opererer vi også med faste priser på våre juridiske tjenester.

Dette er juridiske oppdrag som etter sin art er standariserte.

Trolltinden Advokater AS ble opprettet i 2012 av advokatene Rune Sagstad og Arne Gjesdal. Tor Inge Baldersheim var også med fra starten av, men han har sluttet da han har flyttet til Sandefjord hvor han driver Trolltinden Advokater Sandefjord AS. Før vi stiftet Trolltinden Advokater AS hadde vi drevet sammen i et velfungerende kontorfellesskap siden 2007.

Sammen driver også Advokat Rune Sagstad og Advokat Arne Gjesdal meglerforetaket Trolltinden Oppgjørsmegling AS.

Kontakt Trolltinden Advokater AS for mer informasjon om våre advokattjenester.