Mennesker

Vårt advokatfirma består av 2 advokater. Dette er Arne Gjesdal og Rune Sagstad. Vi har erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat sektor. Både Advokat Sagstad og Advokat Gjesdal har jobbet i skatteetaten og i KPMG LAW Advokatfirma. Innen skatterettsfeltet har begge lang erfaring innen alminnelig skatterett. Advokat Sagstad har i tillegg erfaring fra merverdiavgift mens advokat Gjesdal har særskilt erfaring innen internasjonale skattespørsmål. Begge to har lang erfaring og inngående kunnskap inne aksjeselskapsrett og vi bistår hvert år en rekke virksomheter med selskapsmessige omorganiseringer. I tillegg jobber vi mye med saker innen fast eiendom herunder eiendomsoppgjør. Vi gjennomfører et stort antall eiendomsoppgjør hvert år og dette gjør at vi har strømlinjeformete rutiner som sikrer våre kunder rask og sikker eiendomstransaksjon.