FAGFELT

De juridiske områdene skatt og merverdiavgift, selskapsrett og fast eiendom er juridiske områder som henger sammen med hverandre. Juridiske problemstillinger relatert til eiendom reguleres av fellesbegrepet "Eiendomsretten". Et annet juridisk fellesbegrep som ofte benyttes for å beskrive juridiske forhold tiknyttet eiendomsretten er "fast eiendom".

Eiendomsretten berøres av et stort utvalg av lover og regler og mange av disse rettsreglene er svært kompliserte. Lovene og reglene som faller inn under fellesparaplyen eiendomsrett dekker viktige juridiske emner som formidling og oppgjør for boliger, men benyttes også ved nabotvister, seksjonering, leie og utleie.

Siden 2007 har vi hjulpet klienter med salg og kjøp av forskjellig eiendom og oppgjør av disse. I tillegg yter vi bistand ved kjøp og salg av fast eiendom gjennom bedriften Oppgjørsmegling AS. Her bidrar vi med tjenester relatert til eiendomsmegling og oppgjørsmegling for klienter som ønsker å selge fast eiendom på egenhånd.

Trolltinden Advokater AS er et advokatfirma som yter effektiv og profesjonell bistand til våre klienter innenfor våre juridiske fagområder. Områdene vi fokuserer på er skatt og merverdiavgift, selskapsrett og fast eiendom. I tillegg fokuserer vi på transaksjonsstøtte, forretningsetikk og andre generelle forretningsjuridiske fagfelt i tilknytning til de nevnte fagdisipliner.